Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.)

…… gebied van voeding, beweging, ontspanning, omgang met stress en de slaapkwaliteit.

Vervolgens zal de coach zijn meerwaarde aantonen, door een aantal gerichte speerpunten te benoemen welke voor verbetering vatbaar zijn. Dit gehele traject heet het Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.).

L.O.T.
Een Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.) houdt in dat, na het in kaart brengen van de tot dat moment geleefde leefstijl, de coach afspraken met je zal maken over het te volgen traject. Een L.O.T. beslaat standaard 13 weken, waarbij informatieverstrekking centraal staat.

 • Informatie omtrent de werking van de lichaamseigen processen, de invloed die daar op uit te oefenen is en met welke variabelen rekening moet worden gehouden.
 • Vervolgens zal besproken worden wat de invloed is van keuzes van etenswaren en de vertaalslag hiervan naar voedingsstoffen.
 • Onderdeel van het L.O.T. is ook het bespreken van de individuele belastende keuzes voor het lichaam welke al dan niet uit vrije wil gemaakt worden. Ook wordt aangegeven hoe je van deze belasting af kan komen op een manier die past bij de leefstijlkeuzes van de persoon.
 • Stress is tegenwoordig een overheersende factor geworden in de samenleving, voorkomen is dan ook een utopie. Veel effectiever is het om tools aangereikt te krijgen die jou leren om te gaan met stressfactoren. Stressmanagement is dus ook een onderdeel van het L.O.T.
 • Slaap tenslotte, maakt deel uit van het leven. Minder bekend is dat slaap essentieel is om gezond te blijven. De slaapkwaliteit zal uitgebreid besproken worden met daarbij individuele handvatten om de kwaliteit te optimaliseren.
 • Hormonen zijn is het menselijk lichaam het verlengstuk van de natuur. Bestaat er een disbalans op het gebied van de hormonen, dan leidt dit onherroepelijk tot ziek worden op termijn.

 

Chronisch ziek
Het kenmerk van een westers voedingspatroon is een overdaad aan koolhydraten, en daardoor een tekort aan vitaminen en mineralen, wat op termijn leidt tot zeer uiteenlopende chronische aandoeningen. De daardoor ontstane stofwisseling is in strijd met ons evolutionair ontwikkelde systeem. Een vetzurenstofwisseling daarentegen, is volledig in overeenstemming met de evolutionaire blauwdruk. Mede daardoor zijn ook alle organen van ons lichaam ingesteld op deze stoffen.

Uitgangspunt is dat het lichaam in staat wordt gesteld om optimaal te kunnen functioneren. Niet alleen de stofwisseling en het immuunsysteem, maar alle processen. De coach zal:

 • kritisch kijken naar de volledige voedingsstoffenbalans.
 • beoordelen welke invloed stress heeft op het functioneren van het lichaam.
 • samen de kwaliteit van de slaap beoordelen.
 • alle gemaakte leefstijlkeuzes analyseren.
 • gerichte adviezen gaan geven om de stofwisseling geleidelijk om te laten schakelen van een koolhydratenstofwisseling naar een vetzurenstofwisseling. Dit is een nauwkeurig proces waar meer dan alleen tijd mee gemoeid is.

Chronisch ziek worden, gebeurt nooit van de een op andere dag, maar is een proces waar langzaam in afgegleden wordt. Een proces wat aanvangt met het ervaren van ongemakken. Ongemakken waar vaak nonchalant op gereageerd wordt, want “we worden toch een dagje ouder”. De ongemakken gaan na verloop van tijd over in, wat vaak genoemd wordt, vage klachten. Wordt er geen actie ondernomen, dan zullen serieuze klachten het gevolg zijn. Deze zullen na verloop van tijd leiden tot beperkingen, waarna een ziekte zich manifesteert.

Deze beschrijving geeft een overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van een chronische ziekte. In de praktijk lopen de genoemde processen echter door elkaar heen. Hierdoor is het voor de doorsnee persoon niet eenvoudig om onderscheid te maken tussen de verschillende processen.

Leefstijl in kaart
Voor LifeStyle Coaching Nederland is dat de reden geweest om een ieder te adviseren om eens zijn leefstijl in kaart te laten brengen (Leefstijlanalyse) door een Longevity Coach. Dit geeft inzicht in de eventuele risico’s die gelopen worden. Ongemakken en vage klachten zijn vaak nog relatief eenvoudig te verhelpen, moeilijker wordt het als het proces al zover gevorderd is dat we kunnen spreken van klachten, beperkingen of ziekte.

Onderzoek, en ook eigen ervaring, heeft inmiddels geleerd dat ervaren symptomen met behulp van leefstijloptimalisatie kunnen afnemen en kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

Klinkt bovenstaande interessant? Gun je zelf dan de gouden kans op gezond blijven. Een eerst stap kan zijn, het bijwonen van één van de vele voorlichtingen op locatie.

Activiteiten coaches

Banner HR sm nw copy

Facebook

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Spring naar toolbar