Faqs

Wie staat er achter de voedingsadviezen?

De voedingsadviezen die je krijgt zijn gebaseerd op de orthomoleculaire zienswijze van specialisten op dit vlak.
Het gaat daarbij om normale, maar bewust gekozen voedingsmiddelen die gewoon te koop zijn.

Werkt jullie methode?

Onze coaches werken met een bewezen effectieve aanpak die een positieve invloed heeft op je lichaam. Dat hervindt een nieuw, meer gezond evenwicht en is daardoor in staat om zichzelf te optimaliseren. Je krijgt van je Longevity Coach voedings- en levensstijl adviezen. En ook tips over je leefstijlgewoonten. Denk bijvoorbeeld aan de manier van koken, het bewaren van producten, de momenten van eten, wat je eet en waarmee je dat combineert.

Bovendien is er aandacht voor een balans op het gebied van bewegen, de niet te voorkomen stress en natuurlijk de ‘nachtrust’.
Met deze unieke methode van leefstijl optimalisatie bereiken onze coaches regelmatig dat klachten gereduceerd worden en ook kunnen verdwijnen. Het lichaam herstelt zich immers zelf tot op zekere hoogte. Een betere dokter is er niet.

Hebben jullie iets te maken met Wellness, Herbalife of Multilevel Marketing?

Het antwoord is: Nee! Wij werken pertinent niet met supplementen maar laten zien dat je ook op een maatschappelijk verantwoorde manier, met respect voor de medemens je geld kunt verdienen. Zonder anderen daarmee te schaden. In tegendeel…

Is leefstijloptimalisatie echt belangrijk?

De afgelopen 50 jaar zijn veel ‘minder goede’ gewoonten in onze leefstijl geslopen. Sommige zijn van generatie op generatie doorgegeven, andere zijn ontstaan door een steeds slimmere marketing van producenten. Aangetoond is dat deze minder goede gewoonten op termijn zo goed als zeker leiden tot ziekten, vaak zelfs chronisch. Leefstijloptimalisatie is de onvermijdelijke weg naar het voorkomen van veel chronische ziekten.

Helpt leefstijloptimalisatie?

De top vijf van meest voorkomende ziekten hebben één ding gemeen: ze zijn vooral chronisch, als aandoening niet overdraagbaar en samen verantwoordelijk voor 70% van alle sterfgevallen in Nederland. Ze komen voort uit een ongezonde, gemankeerde leefstijl. Met leefstijloptimalisatie is hier veel aan te verbeteren.

Zijn jullie een organisatie van natuurartsen?

Nee, de reden hiervoor is dat het woord ‘arts’ associaties oproept en verwachtingen schept. De huidige samenleving verwacht van een arts dat er aan symptoombestrijding wordt gedaan, in de meestal onjuiste overtuiging dat de klacht dan zal verdwijnen. Daarnaast werkt een natuurarts vaak met supplementen, terwijl wij met duidelijk omklede redenen, juist de nodige terughoudendheid propageren bij het gebruik van deze middelen. Tot slot houdt een arts zich voornamelijk bezig met zieke mensen, terwijl wij juist willen voorkomen dat mensen ziek worden.

Zijn jullie een organisatie van therapeuten?

Nee, onze coaches blijven juist graag ver van de medische, therapeutische hoek. Een garantie op ‘niet ziek worden’ kan namelijk nooit gegeven worden. Wat echter wel bekend is geworden uit veel internationale onderzoeken, is dat een geoptimaliseerde leefstijl de kans op chronisch ziek worden tientallen procenten kleiner maakt. Je coach biedt daarom hulp en begeleiding en geeft voorlichting op het gebied van het maken van de meest gezonde leefstijlkeuzes.

Zijn jullie een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming? (MVO)

Niet alleen werken onze coaches aan de verbetering van de vaak schrijnende gezondheidstoestand van onze medemens, inclusief hun kinderen, maar ook realiseren wij nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast zijn de door ons aangedragen oplossingen altijd duurzaam van aard en vol respect voor de natuur en ons milieu.

Wat is jullie doelstelling?

Wij willen door middel van onze coaches ieder mens de kans geven op meer gezondheid en een grotere vitaliteit nu, maar vooral ook op hogere leeftijd. Als bijkomend voordeel brengt dit voor de maatschappij een aanzienlijke (ziekte-)kostenbesparing met zich mee.

Wat maakt jullie Vitaliteitsprogramma zo bijzonder?

De kracht zit hem in de persoonlijke begeleiding gedurende een gelimiteerde periode van 3 maanden. Je investeert dus slechts éénmalig in je eigen lichaam en gezondheid, waarvan je vervolgens de rest van je leven de vruchten blijft plukken. Er is geen vergelijkbare investering denkbaar die net zoveel rendement oplevert. Bovendien zet het je leven niet op zijn kop. Het programma is echt voor iedereen redelijk eenvoudig toe te passen. Je coach begeleidt je bij het maken van betere en bewuste keuzes. Ook krijg je inzicht in de beperkingen van je lichaam en laat hij of zij je kort kennismaken met de vele balansen in je lichaam, welke een verschil maken tussen ziek worden of gezond blijven. In elk geval krijg je geen lijstjes met verboden zaken en dingen die je beslist moet doen, want het uitgangspunt is en blijft jouw persoonlijke leefstijl.

Is jullie Vitaliteitsprogramma ook een afslankprogramma?

Dat is weliswaar niet ons uitgangspunt, maar zonder uitzondering wel een aangename bijwerking. De reden is dat aan een gezond lichaam vanzelfsprekend een gezond gewicht gekoppeld is. Maar bij een gezond gewicht hoort helaas niet automatisch een gezond lichaam. Integendeel zelfs, je kunt een gezond gewicht bereiken, maar daarmee tegelijk je eigen gezondheid ondermijnen door het maken van verkeerde keuzes. LifeStyle Coaching Nederland helpt je bij het maken van de juiste keuzes.

Je hebt ondergewicht, dus?

Ook aankomen is mogelijk met dit programma. Eenvoudig omdat je met een leefstijloptimalisatie de lichaamseigen processen optimaliseert. Daardoor komt je lichaam in balans en daarbij hoort vanzelfsprekend een gezond gewicht.

Wat is het verschil tussen leefstijlinterventie en leefstijloptimalisatie?

Leefstijlinterventie gaat uit van een versnelde omschakeling naar een meer gezonde leefstijl, zonder rekening te houden met individuele gewoonten. Dit roept bij veel mensen weerstand op. Leefstijloptimalisatie is veel persoonlijker, gemoedelijker en houdt terdege rekening met hoe jij bent als persoon. Het is daarmee een methodiek die beter aansluit bij je gevoelsleven en is daardoor ook veel makkelijker te implementeren in je dagelijkse leven.

Heeft leefstijloptimalisatie nog zin als je al een chronische aandoening hebt?

Het is altijd zinvol om een leefstijloptimalisatietraject te volgen. Hoewel ook een Longevity Coach helaas niet kan helen wat niet meer functioneert in het lichaam, is inmiddels wel overduidelijk aangetoond dat de gerelateerde klachten en hinder een stuk minder, dan wel dragelijker kunnen worden. Bovendien, zal de kans op het optreden van nog andere (chronische) aandoeningen een stuk kleiner worden.

Is een eigen coach echt noodzakelijk?

Door de behendige werking van de marketing van voedselproducenten en door alle soms heel verwarrende informatie op het internet weet vrijwel niemand nog echt hoe je aan een gezonde leefstijl vorm kunt geven. Voor je er erg in hebt, bereik je zelfs het tegenovergestelde resultaat en kun je het ontstaan van (chronische) ziekte juist bevorderen. Je Longevity Coach leert je in drie maanden hoe je wél goed voor je lichaam zorgt.

Facebook

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Heb jij vragen of opmerkingen

Banner HR sm nw copy

Spring naar toolbar